AGRO RESEARCH CONSULTING
dr Dariusz Gajek
Łowicz, ul. Nadbzurzańska 32, PL
www.agrorc.pl
+48 728 458 853
dariusz.gajek@agrorc.pl
NIP 8341221143
REGON 100536068

Zakres usług:

  • Badania skuteczności biologicznej środków ochrony roślin na podstawie upoważnienia Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Doświadczalnej (certyficat DPD)
  • Opracowanie dokumentacji rejestracyjnej – Biological Assessment Dossier (BAD), Comparative Assessment (CA), National Addendum (NA), według Reg. 1107/2009 & SANCO 6895/2009
  • Monitoring występowania odporności patogenów

Strona w trakcie budowy

Service:

  • Agrochemicals & Pesticides Testing – Good Experimental Practice (GEP Eng. trans.)
  • Registration dossier – Biological Assessment Dossier (BAD), Comparative Assessment (CA), National Addendum (NA) according to Reg. 1107/2009 & SANCO 6895/2009
  • Detecting and monitoring of plant pathogen resistance

Website under construction